<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion

Skrevet torsdag d. 3. januar 2019

Hjerteforeningen Frederikssund .  Hjertemotion januar 2019

Vil du gøre noget godt for dit Hjerte og forbedre din sundhed og livskvalitet.
Så kom og vær med til hjerterigtig motion i trygge rammer sammen med ande hjertepatienter.

Har du hjerteproblemer og er bosiddende i Frederikssund kommune, kan du deltage i dette Hjertemotiondforløb, som afholdes på Nordsjællands Hospital i Frederikssund.

Kursets formål er at hjælpe dig til at lære at leve med sygdommen, forebygge følgesygdomme og ny hjertesygdomme, genvinde et sundt liv samt udvide det sociale netværk.

Kurset består af 1 1/2  time om ugen i 32 uger, fordelt med 1 times hjertemotion og efterfølgende 1/2 med erfaringsudveksling og drøftelser med fysioterapeuten.
En repræsentant fra Hjerteforeningen Frederikssund vil som udgangspunkt deltage den sidste 1/2 time.

Praktiks info:
Kurset starter den 16. januar 2019 kl.16.00 på Nordsjællands Hospital, Frederikssund, Fysioterapien under ledelse af fysioterapeut Olena Christensen.

Deltagerprisen andrager kr. 800,00 f0rdelt på 2 rater a´ kr. 400,00.

Interesserede kan høre mere og tilmelde sig til Hjerteforeningen Frederikssund.

Lissie Rosenager, mobil. 2885 5770,
mail:  rosenager@mail.tele.dk

Det maximale deltagerantal vil være 15 personer.

Læs mere om Hjerteforeningen på:
www.hjerteforeningen.dk