<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion 2020

Skrevet onsdag d. 21. august 2019

Hjertemotion januar 2020

Vil du gøre noget godt for dit Hjerte og forbedre din sundhed og livskvalitet.
Så kom og vær med til hjerterigtig motion i trygge rammer sammen med andre hjertepatienter.

Har du hjerteproblemer og er bosiddende i Frederikssund kommune, kan du deltage i dette Hjertemotionsforløb.

Kursets formål er at hjælpe dig til at lære at leve med sygdommen, forebygge følgesygdomme og ny hjertesygdomme, genvinde et sundt liv samt udvide det sociale netværk.

Kurset består af 1 1/2  time om ugen i 32 uger, fordelt med 1 times hjertemotion og efterfølgende 1/2 med erfaringsudveksling og drøftelser med fysioterapeuten.
En repræsentant fra Hjerteforeningen Frederikssund vil som udgangspunkt deltage den sidste 1/2 time.

Praktiks info:
Kurset starter januar 2020  – Annonceres i efteråret 2019.

Deltagerprisen andrager kr. 800,00 f0rdelt på 2 rater a´ kr. 400,00.

Interesserede kan høre mere og tilmelde sig til Hjerteforeningen Frederikssund.

Lissie Rosenager, mobil. 2885 5770,
mail:  rosenager@mail.tele.dk

Det maximale deltagerantal vil være 15 personer.

Læs mere om Hjerteforeningen på:
www.hjerteforeningen.dk