<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2018

Hjerteforeningen Frederikssund indkalder til generalforsamling jf. vedtægterne.

Tid: Onsdag den 21 februar kl. 19.30 2018.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning af regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse for 2 år

6. Eventuelt

Sted: Frivillighedsstedet Østergade 3, 3600 Frederikssund

Tilmelding til:  Henny Bøgh senest den 19 februar
tlf. 20995435
hboegh@post2.tele.dk

Alle Hjerteforeningens medlemmer er velkommen

 

Praktiske oplysninger

Sted
Frivillighedsstedet
Østergade 3
3600 Frederikssund
Kontaktperson
Ingrid Overgaard
ingridbovergaard@gmail.com
30310078